Người Việt Nam Có Sức Khỏe Đứng Thứ 62 Thế Giới

Theo công bố của Liên Hiệp Quốc, Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Y tế Thế giới, Singapore ở vị trí số một, còn Việt Nam đứng thứ 62 trong bảng xếp hạng sức khỏe các nước có trên

Read More Người Việt Nam Có Sức Khỏe Đứng Thứ 62 Thế Giới