Đề nghị Bộ Y tế công khai thông tin các đơn vị nhập khẩu chất tạo nạc

Đề nghị Bộ Y tế công khai thông tin các đơn vị nhập khẩu chất tạo nạc

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản đề nghị Bộ Y tế công khai thông tin về các đơn vị được phép nhập khẩu chất tạo nạc (Salbutamol). Salbutamol là là chất tạo nạc đã

Read More Đề nghị Bộ Y tế công khai thông tin các đơn vị nhập khẩu chất tạo nạc