Suýt ‘liệt dương’ vì tự dùng rượu thuốc tăng cường ‘bản lĩnh’

Sau khi uống rượu rắn với hy vọng cải thiện chuyện gối chăn, anh Nam thấy người nóng rực, cơ thể mệt mỏi, rối loạn tiêu hóa trầm trọng. Sau khi uống rượu rắn với hy vọng cải thiện chuyện

Read More Suýt ‘liệt dương’ vì tự dùng rượu thuốc tăng cường ‘bản lĩnh’