Nam giới nghĩ về “chuyện ấy” bao nhiêu lần mỗi ngày?

Nam giới nghĩ về "chuyện ấy" bao nhiêu lần mỗi ngày?

Một người đàn ông trung bình nghĩ về tình dục 19 lần một ngày, hơn con số trung bình 10 lần/ngày từ phụ nữ – một nghiên cứu gần đây tại Mỹ cho biết. >> Đĩa kinh nguyệt giúp chị em

Read More Nam giới nghĩ về “chuyện ấy” bao nhiêu lần mỗi ngày?