Lạm dụng steroid đồng hóa

Steroid đồng hóa là các biến thể tổng hợp, hoặc do con người tạo ra, của hormone sinh dục nam testosterone. Một loạt các tác dụng phụ có thể xảy ra khi lạm dụng steroid đồng hóa, từ tác dụng nhẹ đến tác hại hoặc thậm chí đe dọa tính mạng. Hầu hết có thể