Khám tiền mê trước mổ tim hở là gì? – P1

Bài viết được viết bởi ThS.BS Hồ Thị Xuân Nga – Bác sĩ gây mê hồi sức tim, Trung tâm Tim mạch – Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park. Trước mỗi cuộc mổ dù là lớn hay nhỏ, người bác sĩ cần phải tiên lượng được mức độ thành công, thất bại

Khám tiền mê trước mổ tim hở là gì? – P2

Bài viết được viết bởi ThS.BS Hồ Thị Xuân Nga – Bác sĩ gây mê hồi sức tim, Trung tâm Tim mạch – Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park. Trước mỗi cuộc mổ dù là lớn hay nhỏ, người bác sĩ cần phải tiên lượng được mức độ thành công, thất bại