Lưu ý khi khám tim mạch

Khám tim mạch là các bước kiểm tra cấu trúc của tim và mạch máu, được thực hiện để giúp phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu hoặc yếu tố nguy cơ tiềm ẩn nào có thể dẫn đến bệnh tim thực sự. Khi có sự quan tâm đến khám tim mạch cần khám những