Kháng sinh dùng cho phụ nữ cho con bú

Việc chỉ định uống kháng sinh khi đang cho con bú cần phải lựa chọn cân nhắc giữa lợi ích của người mẹ và nguy cơ của bé khi không bú mẹ cũng như khả năng ảnh hưởng của thuốc đối với những trẻ bú mẹ. Một thuốc kháng sinh có thể sử dụng an