Chuyển kháng sinh từ đường tiêm sang đường uống và ngược lại

Lựa chọn đường dùng sao cho tối ưu là một khía cạnh quan trọng trong điều trị kháng sinh. Đường uống là lựa chọn ưu tiên hàng đầu cho bệnh nhân để điều trị các trường hợp nhiễm khuẩn. Tuy nhiên trên thực tế bệnh nhân điều trị nội trú thường áp dụng tiêm tĩnh