Cơ chế tác dụng của kháng sinh và phối hợp kháng sinh

Mỗi một loại kháng sinh sẽ có tác động đến một vị trí đối với thành phần cấu tạo hoặc một khâu trong các phản ứng sinh học của tế bào vi khuẩn. Do đó, có thể nói kháng sinh kìm khuẩn vì nó có thể ngừng trệ sự phát triển cũng như sinh trưởng