Tìm hiểu về kháng sinh nhóm Beta Lactam

Các thuốc kháng sinh nhóm Beta Lactam tạo phức bền vững với transpeptidase nhằm mục đích ức chế tạo vách vi khuẩn, cũng như làm ly giải hoặc biến dạng vi khuẩn. Tuy nhiên, các thuốc kháng sinh thuộc nhóm Beta Lactam rất dễ gây dị ứng. 1. Cấu trúc kháng sinh nhóm Beta Lactam