Cần làm gì nếu khó đi đại tiện sau khi cắt trĩ

Chăm sóc bệnh nhân sau khi cắt trĩ là một giai đoạn rất quan trọng quyết định sự lành thương và hồi phục của người bệnh. Một số bệnh nhân sau thường gặp tình trạng khó đi đại tiện sau khi cắt trĩ. Vậy cắt trĩ xong có đi vệ sinh được không? cùng tìm

Cần làm gì nếu khó đi đại tiện sau khi cắt trĩ

Chăm sóc bệnh nhân sau khi cắt trĩ là một giai đoạn rất quan trọng quyết định sự lành thương và hồi phục của người bệnh. Một số bệnh nhân sau thường gặp tình trạng khó đi đại tiện sau khi cắt trĩ. Vậy cắt trĩ xong có đi vệ sinh được không? cùng tìm