Uống nước tăng lực có tốt không?

Mặc dù nước tăng lực giúp khắc phục nhanh chóng sự mệt mỏi, tuy nhiên tác dụng này chỉ đạt được trong ngắn hạn và khi tiêu thụ chúng thường xuyên có thể gây ra một số ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ. Các loại nước tăng lực có chứa một số thành phần có