Công dụng của vị thuốc khoản đông hoa

Trong Y Học Cổ Truyền, khoản đông hoa có vị cay, tính ôn và kinh phế. Với những đặc tính này, thì khoản đông hoa giúp nhuận phế, giáng khí, chỉ khái, hoá đàm… Tuy nhiên, sử dụng khoản đông hoa khi chưa tìm hiểu kỹ về cây thuốc này có thể gây nguy hiểm