Phân loại u tân sinh đại trực tràng

Bài viết của Thạc sĩ, Bác sĩ Mai Viễn Phương – Bác sĩ nội soi tiêu hóa – Khoa Khám bệnh & Nội khoa – Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park. Ung thư đại trực tràng là một vấn đề sức khỏe lớn, đại diện cho bệnh ung thư được chẩn đoán