U trán sau va chạm 1 năm trước không hết phải làm gì?

HỏiChào bác sĩ,Tầm năm trước, cháu bị té và sưng u trán. Lúc đó, cháu có xử lý như chườm đá, nó bớt xẹp nhưng vẫn còn u nhỏ ngay phần trán. Vậy bác sĩ cho cháu hỏi u trán sau va chạm 1 năm trước không hết phải làm gì? Cháu cảm ơn bác