Khó khăn khi nhai do viêm khớp thái dương hàm nên làm gì?

Hỏi‌‌ ‌‌‌Thưa bác sĩ, 1 tháng nay cháu có biểu hiện khi mở mồm thì sẽ bị căng ở khớp hàm bên trái và nhai sẽ có tiếng cạch cạch. Nếu cháu muốn mở mồm to, cháu phải đưa hàm dưới sang bên phải đến khi nó kêu khậc thì mới có thể mở thoải