Những vấn đề cần lưu ý khi đặt stent tim mạch

Bài viết được tư vấn chuyên môn bởi Thạc sĩ, Bác sĩ Trần Hồng Nhật – Bác sĩ Tim mạch can thiệp – Trung tâm Tim mạch – Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park. Đặt stent tim mạch hay còn được gọi là đặt stent động mạch vành, là phương pháp điều

Độ bền của stent mạch vành

Bài viết được tham vấn chuyên môn cùng Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Quốc Việt – Bác sĩ Tim mạch can thiệp – Khoa Khám bệnh & Nội khoa – Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà Nẵng. Đặt stent mạch vành được coi là giải pháp giúp cải thiện tình trạng thiếu

Khi nào cần can thiệp đặt stent mạch vành?

Bài viết được viết bởi Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Văn Phong, Bác sĩ Nội và Can thiệp Tim mạch, Trung Tâm Tim Mạch – Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Times City Khi mảng xơ vữa tiến triển làm hẹp lòng động mạch vành > 70%, động mạch vành không đủ khả năng

Bệnh mạch vành và những câu hỏi thường gặp

Bài viết bởi Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Bằng Phong – Phó trưởng khoa Nội/ Can thiệp Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City. Bệnh mạch vành rất nguy hiểm. Với thể bệnh mạch vành ổn định, hay còn gọi là mạn tính, người bệnh hay có cơn đau ngực