Lý do dương vật không có xương mà gọi là gãy dương vật?

Tôi được biết dương vật hoàn toàn không có xương, nhưng sau bữa chồng tôi quan hệ, rủi ro tai nạn phải nhập viện, bác sĩ chẩn đoán là gãy dương vật. Tôi được biết dương vật hoàn toàn không

Read More Lý do dương vật không có xương mà gọi là gãy dương vật?